Contact us
Home > Contact us > Contact us

Contact us

Tel: +86-791-88107385  88106057  88103091

Fax: +86-791-88115220

E-mail: JTDIWYM@263.NET

Contact :      ---General Manager---

         Wan Yiming     +86-791-88107385

                    ---Technical---

         Lee Kang          +86-791-88107385-804

        Xiao Dongping   +86-791-88107385-805

        Huang Yangyun   +86-791-88107385-824

Website: WWW.JTDC.NET 

Address: Nanchang, Gaoxin 5 Road 966 hi-tech Zone (North Gate), 3rd Floor, Block A

Postal Code: 330096